Aurinkoenergia

VALOREM on kehittänyt ja käyttänyt maalle sijaitsevia aurinkopuistoja lähes 10 vuoden ajan. Suosimme aurinkopuistojen kehittämistä muille kuin maatalousalueille, joilla viljely ja karjanhoito saattavat täydentää maankäyttöä.

Isäntäalueille arvoa luovat hankkeet

Aurinkovoimahankkeen kehittämisessä on otettava huomioon myös paikallinen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys. Vuodesta 2017 lähtien olemme solmineet kumppanuussopimuksia jokaisen aurinkovoimahankkeemme yhteydessä Alliance Ville-Emploi -verkoston kumppaneiden kanssa (departementit, paikalliset työvoimatoimistot ja -yhdistykset jne.), jotta löytäisimme työntekijöitä mahdollisimman läheltä kohdetta. Työmailla työskentelevät yhtiöt sitoutuvat toimimaan VALOREMin edellyttämien työllisyyttä edistävien sopimusehtojen mukaisesti.

Tämän sopimuksen toteuttamista koskevan ehdon tarkoituksena on varata tietty prosenttiosuus kokonaistyöajasta työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, kuten toimeentulotukea saaville, pitkäaikaistyöttömille, alle 26-vuotiaille tai vammaisille työntekijöille.

131 MWc aurinkovoimahankkeita, joita VALOREM rahoittaa maailmanlaajuisesti
3 GWc aurinkovoimahankkeita, joita VALOREM kehittää maailmanlaajuisesti
Bloc Home Projet emblématique

Lisätietoja aurinkovoimasta tai vihreästä energiasta…

Useiden energialähteiden asiantuntemus

VALOREM-yhtymä kehittää useiden energialähteiden hankkeita.