Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής του CLAREDENT

Focus sur le projet
  • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου σταθμού παραγωγής
  • Βελτιωμένη παράλληλη χρήση
  • Εξασφάλιση οικολογικής συνέχειας
Télécharger le support

Η αξιοποίηση και βελτιστοποίηση μιας κληρονομιάς!

Ο εν λόγω σταθμός, που επανήλθε σε λειτουργία τη δεκαετία του ‘90, έκανε πρόσφατα ένα τεχνολογικό άλμα με τον εξοπλισμό μιας τουρμπίνας Kaplan τύπου DIVE μικρής υδραυλικής ροής με ονομαστική ισχύ 300 kW. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, ο νέος εξοπλισμός, που διατίθεται από τον Όμιλο VALOREM, επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των επιδόσεων, καθώς είναι δυνατή η εγκατάσταση μιας τουρμπίνας απευθείας στον ταμιευτήρα, χωρίς ακουστικές οχλήσεις ούτε αντίκτυπο στην εκκένωση των υδάτων σε περιόδους πλημμύρας.

Αυτός ο σταθμός με ετήσια παραγωγή 1.500.000 kWh θα εξασφαλίσει έτσι την οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό) 1.400 κατοίκων, νούμερο που αντιστοιχεί στον διπλάσιο πληθυσμό από εκείνον του χωριού Dampniat. Στη συνέχεια, θα συμβάλει σε τοπικό επίπεδο στην υποστήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ENEDIS και θα αποτρέψει την έκλυση περισσότερων από 500 tCO2 στην ατμόσφαιρα ετησίως.

300 kW εγκατεστημένη ισχύς
1.300 MWh/έτος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
460 νοικοκυριά τροφοδοτούμενα
2,6 εκατ. ευρώ συνολική επένδυση

Βασικοί παράγοντες

Η ιδιοκτήτρια του σταθμού παραγωγής, η εταιρεία VALDENOR, ανήκει εξολοκλήρου στον όμιλο VALOREM.

1 Η αξιοποίηση και βελτιστοποίηση μιας κληρονομιάς!

Στην εγκατάσταση του Claredent, η κινητήρια δύναμη του νερού χρησιμοποιείται από τον Μεσαίωνα. Το εργοστάσιο αρχικά λειτουργούσε ως αλευρόμυλος, με έναν κάθετο τροχό που κινούσε τις μυλόπετρες για τα σιτηρά. Στη συνέχεια, μετατράπηκε σε χαρτοποιία τον 17ο αιώνα και, κατόπιν, σε κονσερβοποιία τον 19ο αιώνα, για να γίνει τελικά υδροηλεκτρική μονάδα παραγωγής τον 20ο αιώνα. Η εγκατάσταση εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1970 και επανήλθε σε λειτουργία τη δεκαετία του 1990. Παράγει ενέργεια εδώ και 20 χρόνια διαθέτοντας δύο τουρμπίνες συνολικής ισχύος 93 kW.

2 Οικολογική συνέχεια και παράλληλη χρήση του ποταμού

H οικολογική συνέχεια, ένα θεμελιώδες ζήτημα στο Κορέζ, διασφαλίζεται με τα συστήματα «ιχθυοδιόδων», την εκκένωση των κατακρημνίσεων και την παρακολούθηση των ειδών της ιχθυοπανίδας.

Πράγματι, η διέλευση των ψαριών δεν διαταράσσεται καθόλου χάρη στην τοποθέτηση ιχθυόδρομου, πλέγματος με αγωγό κατάντη μεταναστευτικής πορείας και βαλβίδα έκπλυσης ιζημάτων. Το φράγμα σέβεται έτσι την οικολογική συνέχεια του ποταμού. Επιπλέον, η τουρμπίνα DIVE έχει κριθεί ως ιχθυοσυμβατή: τα 3 σταθερά πτερύγια της λειτουργούν σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (120 στροφές/λεπτό) κι έτσι μειώνεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης των ψαριών.

Τέλος, ενθαρρύνεται η παράλληλη χρήση του υδάτινου ρεύματος, καθώς έχουν τοποθετηθεί προβλήτες εκατέρωθεν του σταθμού παραγωγής για τις τοπικές δραστηριότητες κανό και καγιάκ.

Σε βίντεο

Play