τα περιουσιακά μας στοιχεία

μάθετε περισσότερα για μερικά από τα περιουσιακά μας στοιχεία

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Από το 1994 εργαζόμαστε καθημερινά για έναν πλήρως ανανεώσιμο κόσμο!

Ο Όμιλος VALOREM είναι μια ανεξάρτητη, κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας και εξειδικεύεται σε μια πληθώρα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ο Όμιλος VALOREM, πρωτοπόρος της αιολικής ενέργειας στη Γαλλία, αναπτύσσει και κατασκευάζει επίσης ηλιακά πάρκα που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής. Ο Όμιλος VALOREM διαθέτει παρουσία στη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Κολομβία.

Ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα επιτεύγματα του Ομίλου: ηλιακά, αιολικά και υδροηλεκτρικά πάρκα.

150.000 νοικοκυριά τροφοδοτούμενα με πράσινη ενέργεια
235.000 τόνοι CO2 αποφεύγονται χάρη στα πάρκα ΑΠΕ της VALOREM
100% των εργοταξίων περιλαμβάνουν ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά μέτρα
1 TWh ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας