Λειτουργία και Συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η VALEMO ιδρύθηκε το 2011 και είναι η θυγατρική του Ομίλου VALOREM για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η δραστηριότητά της στο πλαίσιο της λειτουργίας είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το 2007, με τη διαχείριση του πρώτου αιολικού πάρκου στο Monts-Bergeron του νομού Σομ.

Εταιρεία που εξειδικεύεται σε ένα πλήθος μορφών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική και θαλάσσια), η VALEMO υποστηρίζει τους πελάτες της και βελτιστοποιεί τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η VALEMO, ένας αξιόπιστος συνεργάτης, διαθέτει μια πληθώρα προτάσεων για τους ιδιοκτήτες σταθμών παραγωγής ΑΕΠ, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν μακροπρόθεσμα τα έσοδα από τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Χάρη στην εμπειρία της με τη VALOREM, η VALEMO προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της σε πολλούς εξωτερικούς πελάτες, δρώντας με πλήρη ανεξαρτησία, και τους εγγυάται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Bloc Galerie Photos

Από το 2014, η VALEMO καταλαμβάνει σημαντική θέση στον τομέα της offshore αιολικής ενέργειας

Αφού η VALEMO ασχολήθηκε αρχικά με την παροχή οργάνων ιστών μέτρησης για υπεράκτια χρήση, από το 2016 παρέχει υποστήριξη στις βιομηχανίες, ειδικότερα στην GE, στο εργοστάσιο του Montoir de Bretagne, για τις ανεμογεννήτριες του offshore πάρκου του Merkur (Γερμανία) και, από το 2019, για τις ανεμογεννήτριες του offshore αιολικού πάρκου του Saint-Nazaire: επιθεωρήσεις ποιότητας, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση.

Τα δεδομένα offshore παράγονται στη Γαλλία και στο εξωτερικό. Από το 2015, με την EDF Renewables, γίνεται λήψη στοιχείων στον υπεράκτιο ιστό μέτρησης του Fécamp, από το 2017 στα υπεράκτια πλωτά συστήματα LiDAR της AKROCEAN και σε συνεργασία με πολυάριθμες βιομηχανίες και κοινοπραξίες, στις οποίες η VALEMO προσφέρει τις μηχανολογικές της υπηρεσίες κ.λπ.

Ανακαλύψτε την offshore αιολική ενέργεια

εταιρεία στη Γαλλία για τα αιολικά πάρκα
960 MW σε λειτουργία
260 MW υπό συντήρηση
5,4 GW υπό έλεγχο
+ 100 εργαζόμενοι

Η VALEMO έχει σήμερα 120 εργαζομένους, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε 11 βάσεις με στόχο την καθημερινή υποστήριξη των πελατών σε όσο το δυνατόν πιο κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις.

Χάρη στις εξειδικευμένες ομάδες της και τα τμήματά της που συμπληρώνουν με τις γνώσεις τους το ένα το άλλο, παρέχει τεχνογνωσία και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες κάθε πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων του.

Η VALEMO είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για τη λειτουργία και τη συντήρηση σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι επίσης πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 45001:2018 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και διαθέτει πιστοποίηση από την PVQAT.