Ηλιακό πάρκο του BRACH

Focus sur le projet
  • Κοινωνική καινοτομία
  • Ενίσχυση της βιοποικιλότητας
  • Υποστήριξη για την τοπική απασχόληση
Télécharger le support

Το έργο

Το φωτοβολταϊκό πάρκο της BRACH Energies εγκαινιάστηκε το 2009 και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2017. Η τοποθεσία, παλιές δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από την καταιγίδα του 1999 στην περιοχή Médoc, στον δήμο του Brach, διαθέτει ένα ιδανικό ηλιακό δυναμικό με 2.250 έως 2.500 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί σε προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια στο οριζόντιο επίπεδο περίπου 1.350 kWh/m²/έτος.

Η VALOREM χαρακτήρισε την εν λόγω τοποθεσία προνομιακή και το έργο έλαβε τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πληθυσμού και των κρατικών υπηρεσιών.

Τροφοδοσία 5.000 νοικοκυριών των 4 ατόμων
11,6 MWp εγκατεστημένη ισχύς
14 GWh/έτος Παραγωγή του πάρκου

Βασικοί παράγοντες

Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Brach είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Brach Energies, η οποία έχει ως μέτοχο την εταιρεία πράσινης ενέργειας VALOREM.

1 Η οικολογική συνέχεια, μια συνειδητή επιλογή

Στόχος της VALOREM είναι η παραγωγή ενέργειας ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον αντίκτυπο ενός έργου στο περιβάλλον.

Λήφθηκε ένα πλήθος μέτρων υπέρ του φυσικού περιβάλλοντος:
• Καμία τροποποίηση των δικτύων που σχηματίζουν τα αυλάκια και οι τάφροι απορροής
• Διατήρηση ενός ελκυστικού θαμνώδους βιότοπου για το είδος πεταλούδας Coenonympha oedippus σε ζώνες περιμετρικής ασφάλειας
• Διατήρηση της φυσικής βλάστησης (θαμνώδης βιότοπος με μολίνια) μεταξύ των πάνελ
• Διατήρηση της λειτουργικής υγρής ζώνης.
Η VALREA επέβαλε στις επιχειρήσεις να τηρήσουν ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών
με βάση τις περιόδους αναπαραγωγής και ωοτοκίας. Επιπλέον, οι τοπικές παρεμβάσεις
έγιναν σε συμμόρφωση με ένα αυστηρό πλάνο κυκλοφορίας, προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος στα εδάφη.

2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεξαμενή θέσεων εργασίας για το Médoc

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η VALOREM, η A.D.E.L.E και ο Νομός Ζιρόντ υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία που εφαρμόζει ρήτρες ένταξης στις εργασίες φωτοβολταϊκών πάρκων, σε αυτήν την περίπτωση στο Brach και ευρύτερα στο Médoc. Η VALOREM και η θυγατρική της VALREA, που εξειδικεύεται στην κατασκευή πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφαλίζουν ότι οι υπεργολάβοι τους θα δεσμεύουν ένα μέρος από τις ώρες εργασίας (7% των συνολικών ωρών) αποκλειστικά για άτομα αποκομμένα από την αγορά εργασίας.

Σε βίντεο

Play
Bloc Galerie Photos

Μαρτυρίες

«Χάρη στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, οι ρήτρες ένταξης που εισήγαγε ο Νομός σημείωσαν επιτυχία και μπορούν να εξυπηρετήσουν ως παράδειγμα και σε άλλες εταιρείες, αλλά και σε όλους τους νομούς».
Denise Greslard-Nedelec Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Νομού, αρμόδια για την ένταξη