BRACHin aurinkopuisto

Focus sur le projet
  • Sosiaalinen innovaatio
  • Biologisen monimuotoisuuden lisääminen
  • Paikallisen työllisyyden tukeminen
Télécharger le support

Hanke

Vuonna 2009 aloitettu BRACH Energiesin aurinkopuisto otettiin käyttöön elokuussa 2017. Puisto sijaitsee Ranskassa Médocin alueella Brachin kunnassa, myrskyn tuhoamilla vanhoilla metsäpalstoilla. Alueella on ihanteelliset olosuhteet hyödyntää aurinkoenergiaa, sillä aurinko paistaa noin 2 250–2 500 tuntia vuodessa. Tämä vastaa arvoltaan noin 1 350 kWh/m²/vuosi saatavaa aurinkoenergiaa vaakatasossa.

VALOREM on määrittänyt kohteen sijainnin ihanteelliseksi, ja hanke on saanut tukea paikallisväestöltä ja -viranomaisilta sekä valtiolta.

5 000 4 hengen taloutta katettu
11,6 MWc asennettua tehoa
14 MWh/vuodessa puiston tuotanto

Päätoimijat

Brachin aurinkopuiston omistajalla Brach Energies -yhtiöllä on osakkeenomistajana vihreän energian operaattori VALOREM.

1 Ekologinen jatkuvuus on tietoinen valinta

VALOREMin tavoitteena on tuottaa energiaa ja samalla minimoida hankkeen ekologiset vaikutukset.

Luonnonympäristön hyväksi on toteutettu useita toimenpiteitä:

• ei muutoksia ojien verkostoihin

• Fadet des Lèchesin nummen säilyttäminen
• paneelien välisen luonnollisen kasvillisuuden (siniheinäniitty) säilyttäminen
• toimivan kosteikkoalueen säilyttäminen.

VALREA on vaatinut yrityksiä noudattamaan mukautettua työaikataulua lisääntymis- ja pesintäaikoina. Lisäksi paikan päällä noudatettiin tarkkaa liikennesuunnitelmaa, jolla voitiin rajoittaa maaperään kohdistuvia vaikutuksia.

2 Uusiutuvat energialähteet työllistävät Médocissa

Viime syyskuussa VALOREM, A.D.E.LE ja Gironden departementti allekirjoittivat ensimmäisen sopimuksen, joka koskee työllisyyden parantamiseen liittyviä lausekkeita aurinkopuistoissa eli tässä tapauksessa Brachissa ja laajemmin Médocissa. VALOREM ja sen uusiutuvan energian puistojen rakentamiseen erikoistunut tytäryhtiö VALREA ovat sitoutuneet siihen, että niiden alihankkijat varaavat työttömille työtuntikiintiön (7 % kokonaistunneista).

Video

Play

Kuvia puistosta

Puiston tuottavuuden lisääminen seurantalaitteilla

Nämä paneelitelineet pystyvät seuramaan auringon liikettä pitkin päivää. Näin ollen samalla paneelipinta-alalla voidaan optimoida puiston tuotanto.

 

Suosittelut

”Yhteistyötä tehneiden yritysten ansiosta departementin käyttöön ottamat työllisyyden parantamista koskevat lausekkeet ovat olleet menestys ja voivat toimia esimerkkinä muille yrityksille ja myös muissa departementeissä.”
Denise Greslard-Nedelec Työllisyydestä vastaava departementin valtuuston varapuheenjohtaja