Επιχείρηση με αποστολή

Επιχείρηση με αποστολή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Νέο καταστατικό για τη συνέχιση μιας ιστορικής δέσμευσης

Έχοντας την πεποίθηση ότι μια επιχείρηση πρέπει να είναι χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο, η VALOREM, το 2021, αποφασίζει να ορίσει και να διακηρύξει την αποστολή της.
Μια επιχείρηση με αποστολή προβληματίζεται για τη θέση της και τον επιχειρηματικό της ρόλο, έχοντας ως σκοπό να οικοδομήσει μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία.

Έχει την επιθυμία να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να δεσμευτεί ορατά απέναντι σε όλους.

Λήψη εκθέσεων αποστολής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο λόγος ύπαρξής μας

  • Δίνουμε αξία μαζί: VALOREM σημαίνει «προστιθέμενη αξία». Η ανάπτυξη των έργων από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη κάνει την επιχείρησή μας αυτό που είναι.
  • Η ενέργεια των περιοχών υποδοχής: η σημασία της περιοχής υποδοχής είναι ένας από τους κεντρικούς άξονες της φιλοσοφίας της VALOREM. Τα έργα ανταποκρίνονται στις τοπικές χωροταξικές ανάγκες, φέρνοντας αξία και στηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη.
  • Ανοίγουμε τον δρόμο: καινοτομούμε και ανακαλύπτουμε νέες λύσεις. Η VALOREM ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της αιολικής ενέργειας στη Γαλλία το 1994 και συνεχίζει να διερευνά εναλλακτικές λύσεις, είτε σε σχέση με την παραγωγή πράσινης ενέργειας είτε σε σχέση με τους τρόπους που μπορούν να επωφεληθούν οι πολίτες.
  • Για ένα βιώσιμο και συλλογικό μέλλον: οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Χρησιμοποιούμε το επίθετο «συλλογικός» γιατί η ενέργεια πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους και γιατί, για εμάς, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας πρέπει να είναι ένας κινητήριος μοχλός: χρησιμοποιώντας τον, προωθούμε την ένταξη μέσω της οικονομικής δραστηριότητας και καταπολεμούμε την ενεργειακή πενία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οι στόχοι της αποστολής μας

 

1 Για τις περιοχές υποδοχής

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος με τη συμμετοχή των πληθυσμών και τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Για τον λόγο αυτόν, η διαδικασία υλοποίησης των έργων μας περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα στοιχεία τις διαβουλεύσεις και τον καταμερισμό της αξίας. Επιπλέον, δεσμευόμαστε για τη μέγιστη συμβολή των έργων στην τοπική οικονομία και τον περιορισμό του αντίκτυπού τους στα φυσικά οικοσυστήματα, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

 

Στόχος 1

Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής υποδοχής και ο διαμοιρασμός της δημιουργούμενης οικονομικής αξίας μαζί τους.

Στόχος 2

Μέριμνα για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων και ενίσχυση του θετικού αντίκτυπου των έργων μας στο περιβάλλον

2 Για τους εργαζομένους

Οι εργαζόμενοι δρουν ως εγγυητές για την ποιότητα των έργων μας και τις καλές σχέσεις που διατηρούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρική μας φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από την κοινή χρήση, την εγκάρδια συνεργασία και τη δέσμευση υπέρ της περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης.

 

Στόχος 3

Να επιτρέψουμε στους εργαζομένους μας να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικολογική μετάβαση, προσφέροντάς τους ένα ελκυστικό και ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον.

3 Για τους οικονομικούς εταίρους

Η VALOREM επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο πάνω στην αναπτυξιακή της στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της ως επιχείρηση, αλλά και τη σταθερή επέκταση των δραστηριοτήτων της. Ο Όμιλος, από την πρώτη κιόλας στιγμή, τάχθηκε υπέρ της παραγωγής καθαρών και οικονομικά προσιτών μορφών ενέργειας, οι οποίες αυξάνουν την ανθεκτικότητα των πληθυσμών απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στις απόψεις που εκφράζει δημοσίως τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Η VALOREM χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους εταίρους της, οι οποίες βασίζονται στο ήθος και την αμοιβαιότητα και υπηρετούν πάντα το σταθερό όραμα για την ενεργειακή και οικολογική μετάβαση.

 

Στόχος 4

Ανάπτυξη, καινοτομία και δράσεις για την παραγωγή οικονομικά προσιτών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

 

Στόχος 5

Ανάπτυξη ισορροπημένων σχέσεων διαρκείας με τους εταίρους μας.

4 Για την κοινωνία

Η αξία από την παραγωγή της ενέργειας διαμοιράζεται μέσω διαφόρων έργων που προωθούν την κοινωνική ένταξη μέσω της εργασίας στις περιοχές υποδοχής.
Ο Όμιλος καταπολεμά την ενεργειακή πενία και προασπίζεται την ισότιμη πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του Watt for Change, του χρηματοδοτικού ταμείου και ιδρύματός του.

 

Στόχος 6

Προώθηση και υλοποίηση ενός συλλογικού οράματος για την ενεργειακή μετάβαση.