Vastuullinen yritys

Vastuullinen yritys

Toiminta-ajatuksemme

VALOREMin toiminta perustuu ajatukselle, että yrityksen on oltava hyödyllinen koko yhteiskunnalle. Tämän vuoksi yhtiö aloitti vuonna 2021 hankkeen, jossa se pyrki määrittelemään tehtäväänsä vastuullisena yrityksenä.
Vastuullinen yritys tarkastelee kaikkea toimintaansa oikeudenmukaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisen näkökulmasta.

Vastuullisuus merkitsee pidemmälle menevää yhteiskunnallisen vastuun ottoa ja läpinäkyviä sitoumuksia.

Yhteiskuntavastuu raportti

Vastuullinen yritys

Työmme tarkoitus

 • Edistetään yhdessä
  VALOREM tarkoittaa ”arvon lisäämistä”, joten yrityksemme ytimessä on hankkeiden toteuttaminen yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Alueiden energialähteitä
  Alue on keskeinen käsite VALOREMin filosofiassa. Hankkeet vastaavat paikallisiin kehittämistarpeisiin ja tuovat niille lisäarvoa alueiden kehityksen tukemiseksi.
 • Uuden tien avaaminen
  Innovointi ja uusien ratkaisujen löytäminen on ydintoimintaamme. VALOREM on ollut tuulivoiman edelläkävijä Ranskassa vuodesta 1994 lähtien, ja se jatkaa uusien vaihtoehtojen etsimistä sekä vihreän energian tuotantoon että siihen, miten kansalaiset voivat hyötyä siitä.
 • Kestävälle ja osallistavalle tulevaisuudelle
  Uusiutuva energia edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista tuleville sukupolville. Se lisää osallistavuutta, koska energian on oltava kaikkien saatavilla. Uusiutuvien energialähteiden avulla voimme edistää osallisuutta taloudelliseen toimintaan ja torjua energiaköyhyyttä.

1 Alueille

Konsernin tavoitteena on vastata kestävän energiatalouden tulevaisuuden haasteisiin kutsumalla mukaan paikalliset yksityiset ja julkiset toimijat. Yhteistyö on olennainen osa hankkeidemme toteutusta. Lisäksi olemme sitoutuneet vahvistamaan paikallista taloutta hankkeidemme myötä ja rajoittamaan niiden vaikutusta luonnollisiin ekosysteemeihin. Tavoitteemme on ylittää paikalliset sääntelyvelvoitteet.

 

Tavoite 1

Tuottaa uusiutuvaa energiaa yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa ja jakaa luotu taloudellinen arvo heidän kanssaan.

 

Tavoite 2

Valvoa luonnollisten ekosysteemien säilymistä ja vahvistaa hankkeiden myönteistä vaikutusta ympäristöön.

2 Yhteistyökumppaneille

Työntekijät ovat hankkeiden laadun ja hyvien sidosryhmäsuhteiden takaajia. Yrityskulttuurille on ominaista jakaminen, ystävällisyys ja sitoutuminen vihreään siirtymään.

 

Tavoite 3

Antaa henkilökunnallemme mahdollisuus olla toimijoita vihreässä siirtymässä tarjoamalla heille houkutteleva ja rikastuttava työympäristö.

3 Talouskumppaneille

VALOREM haluaa kehitysstrategiallaan ja päätöksenteollaan varmistaa, että yritys pysyy kestävän kehityksen tiellä samalla, kun se jatkaa kasvuaan. Konserni on alusta alkaen kampanjoinut puhtaan ja kohtuuhintaisen energian tuotannon puolesta, joka auttaa ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Tämä sitoutuminen näkyy julkisissa kannanotoissa kansallisella ja paikallisella tasolla.

VALOREM rakentaa kumppaneidensa kanssa pitkäaikaisia ​​suhteita, joilla on eettinen ja vastavuoroinen perusta ja jotka tukevat sitoutumista vihreään siirtymään.

 

Tavoite 4

Kasvaa, innovoida ja toimia kohtuuhintaisen uusiutuvan energian tuotannon puolesta.

 

Tavoite 5

Kehittää tasapainoisia ja kestäviä suhteita kumppaneidemme kanssa.

4 Yhteiskunnalle

Energiantuotannon tuottama arvo jaetaan työskentelemällä sosiaalisen osallisuuden puolesta ja edistämällä työllisyyttä kullakin alueella.
Konserni taistelee energiaköyhyyttä vastaan ​​ja puolustaa uusiutuvien energialähteiden saatavuutta kaikkialla ja kaikille. Apuna tässä työssä on Watt for Change sekä sen rahasto ja säätiö.

 

Tavoite 6

Puolustaa ja toteuttaa yhtenäistä näkemystä energiasiirtymästä.