VALOREM Energies Finland

THIS YEAR VALOREM CELEBRATES ITS 30TH ANNIVERSARY!
30 YEARS OF EXPERTISE, COMMITMENT AND HUMAN ADVENTURE for GREEN ENERGY.

VALOREM on toiminut Suomessa noin 10 vuotta ja sen suomalainen tytäryhtiö VALOREM Energies Finland Oy aloitti toimintansa Helsingissä vuonna 2020. Suomen tiimiin kuuluu 14 henkilöä, ja sen odotetaan kasvavan vuoden 2024 aikana.

VALOREMilla on tällä hetkellä Suomessa 1,5 GW:n hankekehitysportfolio, jonka kasvu vahvistaa huomattavasti yrityksen asemaa paikallisena toimijana. Hankkeita kehitetään yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa. Rakennusvaiheessa olevan 313 MW:n Viiatti-tuulivoimahankkeen sähköntuotanto tulee olemaan 1 TWh, eli noin 1,2 % Suomen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. VALOREM kehittää myös teollisen mittakaavan aurinkosähköprojekteja ja tutkii kasvumahdollisuuksiaan muillakin potentiaalisilla alueilla, kuten vetyteknologiassa ja energianvarastoinnissa. Yritys tavoittelee monipuolista teknologiavalikoimaa.

Toukokuussa 2022 VALOREM uudisti yhteistyösopimuksensa suomalaisen kumppaninsa Enersense Wind:in kanssa, mikä koskee yhteensä 1 GW:n maatuulivoimaprojektien kehittämistä Suomessa vuoteen 2025 mennessä jo kehitysvaiheessa olevien (yhteensä 500 MW) projektien lisäksi. Yhteistyösopimuksen tavoitteet saavutettiin etuajassa vuonna 2024. Vuonna 2015 alkanut osapuolten menestyksekäs yhteistyö on tuonut tähän saakka Suomessa rakennusvaiheeseen jo yli 400 MW maatuulivoimaa.

Sopimuksen myötä VALOREM on kasvattanut portfoliotaan neljällä uudella tuulivoimahankkeella (Lapinsalo, Honkalankangas, Neittävänvaara ja Lakkasuo), joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 600 MW.

Vuonna 2022 VALOREMin asema merkittävänä tuulivoimatoimijana Suomessa vahvistui Viiatti-tuulivoimahankkeen (313 MW) rahoituksen myötä. Hanke koostuu Matkussaaren (148,5 MW) ja Kalistannevan (165 MW) tuulivoimapuistoista. Kalistannevan tuulivoimapuisto on myyty suomalaiselle Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoimarahaston muodostamalle konsortiolle. Matkussaaren puisto on 100-prosenttisesti VALOREMin omistuksessa.

 

Molemmat tuulivoimapuistot ovat rakennusvaiheessa, josta vastaa VALOREMin EPC-tytäryhtiö VALREA. Puistojen sähköntuotanto on yhteensä 1 TWh. Viiatti-hanke kasvattaa VALOREMin asennettua kapasiteettia 27 % ja toimii osoituksena yhtiön vankasta asemasta itsenäisenä vihreän sähkön tuottajana Euroopassa.

 

Read more : https://www.valorem-energie.com/wp-content/uploads/2023/06/Press-Release-Ii-Viiatti-FINAL-FI-290323.pdf

 

Olemme iloisia voidessamme edistää Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitetta.

VALOREMilla on vahvan hankekehitysportfolionsa myötä korkeat tavoitteet Suomen-toiminnalleen. Laajennamme aktiivisesti portfoliotamme uusilla projekteilla ja yhteistyökumppanuuksilla mm. energianvarastoinnin ja vetyteknologian osa-alueilla. Viiatin kaltaisilla merkittävillä hankkeilla edesautamme Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Niiden myötä olemme myös osana Suomen matkaa kohti energiaomavaraisuutta.”
Minna JUKOLA, Maajohtaja