Sähkön varastointi ja vihreä vety

Sähkön varastointi on avaintekijä varmistettaessa siirtyminen sähköntuotantoyhdistelmään, jossa käytetään enemmän uusiutuvia energialähteitä.

H2-hankkeen kehittäminen VALOREMin kanssa

VALOREM kehittää aluetasolla hankkeita vihreän vedyn ja uusiutuvan sähkön tuotantoon ja tarjoaa asiantuntemustaan alueellisten vetyekosysteemihankkeiden suunnitteluun.
VALOREM mitoittaa nämä hankkeet alueiden tavoitteiden ja erityispiirteiden mukaisesti ja edistää näin yhteisrakentamista valmistajien ja yhteisöjen kanssa. Samalla se tukee vihreää siirtymää paikallisesti.

VALOREM on mukana vihreän vedyn arvoketjun kaikissa sen vaiheissa: toteutettavuustutkimuksesta rakentamiseen ja ylläpitoon, mukaan lukien hankkeen rahoitus.

Hankkeen kokonaiskuva ja hallinta

VALOREM hallitsee hankkeen kaikki vaiheet:

  • resurssien ja tarpeiden tunnistaminen
  • skenaarioiden luominen ja ratkaisujen mitoitus
  • hankkeiden suunnittelu
  • infrastruktuurin rakentaminen
  • ekosysteemin toiminnan ja ylläpidon seuranta.

 

Ja jokaisen lenkin vedyn arvoketjussa

Uusiutuvan sähkön tarjonta

VALOREM omistaa, käyttää ja rakentaa uusiutuvan energian voimalaitoksia eli tuuli-, aurinko- ja vesivoimaloita ja tarjoaa uusiutuvan sähkön jakeluratkaisuja vihreän vedyn tuotantoon.

Vedyn tuotanto

VALOREM mitoittaa ja mukauttaa jokaisen uusiutuvan vedyn laitoksensa alueiden tarpeisiin.

Ekosysteemin kehitys

VALOREM vahvistaa suhteitaan alan sidosryhmiin ja tukee kaikkia kumppaneitaan vedyn koko arvoketjussa.

Täydellinen, paikallinen ja 100-prosenttisesti uusiutuva ekosysteemi

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä
• VALOREMin vankka sitoutuminen
• Yhteys turvattu sähkönhankintasopimuksella: varma hinta ja hankinta
• Uusiutuvan energian tuotantopaikka: etusijalla paikallisuus

Ekosysteemin kehittämisen tarve vedyn käyttötapojen ja sitä koskevien mielipiteiden moninkertaistamiseksi isäntäpaikalla

Paikallisen talouden kehittäminen
• Paikallinen vedyntuotanto
• Soitot paikallisille yrityksille: rakentaminen, käyttö, toiminta jne.
• Tuki osaamisen kehittämiseen

Lataa esitteemme