Sitoumuksemme

Yritysten sosiaalinen vastuu

Sitoumukset toimintamme ytimessä

Perustamisestaan ​​lähtien VALOREM on kiinnittänyt erityistä huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja pyrkinyt edistämään sosiaalista osallisuutta sekä puhtaiden ja kohtuuhintaisten energiamuotojen kehittämistä isäntäalueilla.

Tämän sitoutumisen ja pitkän aikavälin tavoitteensa ilmentämiseksi yritys on tehnyt muutoksen yhtiöjärjestykseensä, jossa se ilmoittaa missiokseen edistää yhteistyöllä paikallisten energialähteiden hyödyntämistä, jotta voidaan tasoittaa tietä kestävälle, solidaarisuuteen perustuvalle tulevaisuudelle.

Toteuttaakseen tätä missiota VALOREM on asettanut itselleen kuusi tavoitetta, jotka sen työntekijöiden, talouskumppaneiden, paikallisyhteisön ja koko yhteiskunnan on määrä saavuttaa. Kutakin tavoitetta seurataan rakenteilla olevien indikaattoreiden avulla:

  1. Tuottaa uusiutuvaa energiaa yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa ja jakaa luotu taloudellinen arvo heidän kanssaan.
  2. Valvoa luonnollisten ekosysteemien säilymistä ja vahvistaa hankkeiden myönteistä vaikutusta ympäristöön. Esimerkki indikaattorista: VALOREM haluaa, että 100 % sen uusista kehitteillä olevista hankkeista hyötyy täydentävistä tukitoimenpiteistä.
  3. Antaa henkilökunnallemme mahdollisuus olla toimijoita vihreässä siirtymässä tarjoamalla heille houkutteleva ja rikastuttava työympäristö. Esimerkki indikaattorista: pyritään lisäämään niiden työntekijöiden osuutta, jotka ovat yhtiön osakkeenomistajia.
  4. Kasvaa, innovoida ja toimia kohtuuhintaisen uusiutuvan energian tuotannon puolesta.
  5. Kehittää tasapainoisia ja kestäviä suhteita kumppaneidemme kanssa. Esimerkki indikaattorista vuoteen 2025 mennessä: Ecovadis arvioi 80 % VALOREMin toimittajakustannuksista ja 100 % sen tarjouspyynnöistä huomioivat yrityksen yhteiskunnallisen vastuun kriteerit.
  6. Puolustaa ja toteuttaa yhtenäistä näkemystä energiasiirtymästä. Esimerkki indikaattorista vuoteen 2025 mennessä: vuoteen 2024 mennessä 100 % VALOREMin aurinkosähkölaitoksista hyötyy työllisyyttä parantavista ehdoista.
Play