Aurinkovoima

VALOREM on kehittänyt ja operoinut maalle sijoitettavia aurinkovoimaloita jo lähes 10 vuoden ajan. Suomessa aurinkovoiman kehitys on aloitettu vuonna 2022, ja toiminta kasvaa nopeasti.

Paikallisesti arvoa luovat hankkeet

VALOREM on alusta alkaen toteuttanut kestävää liiketoimintaa, ja on energia-alan vastuullinen edelläkävijä. Hankkeissa hyödynnämme suomalaista työvoimaa ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi suosimme aurinkopuistojen kehittämistä muille kuin maatalousalueille, joilla viljely ja karjanhoito saattavat täydentää maankäyttöä.

Otamme aurinkovoimahankkeen kehittämisessä huomioon paikallisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen. Olemme esimerkiksi Ranskassa edellyttäneet yhteistyökumppaneiltamme paikallisen työvoiman käyttöä siten, että tietty prosenttiosuus kokonaistyöajasta on varattu työelämän ulkopuolella oleville henkilöille. Lisäksi VALOREM on mahdollistanut paikallisten osallistumisen hankkeisiin myös joukkorahoituksen kautta. Vastaavia mahdollisuuksia tutkitaan myös Suomen hankkeissa.

VALOREMin DNA:ssa on uusien toimintamallien ja teknologioiden tutkiminen ja kehittäminen. Ranskassa tutkitaan tällä hetkellä esimerkiksi, millä menetelmillä maanviljelyä ja aurinkovoimaa voisi toteuttaa samalla alueella (agrivoltaics).

Toimintamme tavoitteena on saada aikaan positiivisia paikallisia vaikutuksia hankekehityksemme ohessa. Aurinkovoimahankkeet tukevat paikallista elinkeinoelämää ja tuovat verotuloja kunnille sekä vuokratuloja maanomistajille. Suunnittelussa otamme huomioon paikalliset luontoarvot ja pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta esimerkiksi lisäämällä kasvillisuutta alueella.

131 MWc aurinkovoimahankkeita, joita VALOREM rahoittaa maailmanlaajuisesti
3 GWc aurinkovoimahankkeita, joita VALOREM kehittää maailmanlaajuisesti

Maanvuokraus

Maanvuokraajana pääset osallistumaan tärkeään toimintaan ilmastonmuutoksen torjumisen hyväksi. Viime kädessä juuri maanomistajat mahdollistavat uusiutuvan energian teollisen mittakaavan rakentamisen, ja tällä tavoin Suomen hiilidioksidipäästöjen pienentämisen.

Maanomistaja hyötyy taloudellisesti maansa vuokraamisesta. Vuokranantajalle maksetaan vuokraa perustuen omistamansa maa-alueen pinta-alaan, ja muut sopimuksen yksityiskohdat sovitaan tapauskohtaisesti. Myös kunta ja muu paikallinen liiketoiminta hyötyvät aurinkovoimahankkeen tuomasta taloudellisesta aktiivisuudesta.

Lassicourtin aurinkopuisto

Lumière sur LASSICOURTin aurinkopuisto

Lassicourtin aurinkopuisto sijaitsee Auben kaupungissa, ja se otettiin käyttöön vuonna 2019. Se koostuu 39 060 aurinkopaneelista, jotka tuottavat 22 GWh vuodessa, joka vastaa 7 800:n neljän hengen kotitalouden sähkönkulutusta. Hanketta varten kerättiin joukkorahoituksen avulla miljoona euroa. Puiston lisäetuna on, että vihreän energian tuotantoa ja maataloustoimintaa harjoitetaan rinnakkain. Puisto tukee myös paikallista maataloustoimintaa työllistämällä lampaankasvattajia.

Auben departementti Tuotanto alkanut vuonna 2019
22 000 MWh/vuodessa
7 800 kotitaloutta katettu
39 060 aurinkopaneelia

Ota meihin yhteyttä:

Eetu Laitila, Projektipäällikkö
eetu.laitila@valorem-energie.com
+358 40 553 6693

Kirsi Koivunen, Hankekehityspäällikkö
kirsi.koivunen@valorem-energie.com
+358 40 185 3994

Lisätietoja aurinkovoimasta tai vihreästä energiasta…

Tutustu muihin energialähteisiin

VALOREM-yhtymä kehittää useiden energialähteiden hankkeita.