Energialähteemme

Kehitetään yhdessä alueesi resursseja

Perinteiset energialähteet, kuten ydinenergia tai fossiiliset polttoaineet (hiili, öljy ja kaasu), ovat kaikki lähtöisin uusiutumattomista materiaaleista, jotka on nostettava maapallon pohjakerroksesta ja joiden prosessointi ja kuljetus on kallista. Tällä on todellinen vaikutus ympäristöön.

Uusiutuvat energiat (tuulivoima, biomassa, vesivoima, aurinkosähkö, aurinkolämpö, ​​maalämpö) ovat olleet keskustelun keskipisteenä useiden vuosien ajan. Näillä energialähteillä on kiistattomia etuja ympäristönsuojelun kannalta:

  • vähän tai ei ollenkaan saastuttavia päästöjä
  • lähellä kuluttajia
  • täydentävä käyttö

Useiden energialähteiden asiantuntemus

VALOREM-yhtymä kehittää aurinko-, tuuli- ja vesivoimapuistoja.