LA LUZETTEn tuulipuisto

KANSALAISTEN TUULIPUISTO

Focus sur le projet
  • Vahva kumppanuus kehittäjän ja alueen välillä
  • Puiston osakkeenomistajina 180 alueen asukasta
  • Alueelliset yritykset mukana rakennustöissä
Télécharger le support

Hanke

La Luzetten tuulipuisto otettiin käyttöön heinäkuussa 2016. Alue levittäytyy Sousceyrac-en-Quercyn (Lot) ja Saint-Sauryn (Cantal) kuntien välisen metsäpolun molemmin puolin. Kasvitieteellistä polkua kunnostettiin tuulipuiston asennuksen yhteydessä Ranskan kansallisen metsäviraston avustuksella, ja samalla tarjoutui mahdollisuus tutustua Sousceyrac-en-Quercyn kunnalliseen metsään.

7 tuulivoimalaa
31 000 MWh
14 000 tonnin hiilidioksidipäästöiltä vältytään vuodessa

Päätoimijat

La Luzetten tuulivoimalahankkeen alusta lähtien ovat hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien Cantalin ja Lot’n paikallisviranomaiset osallistuneet yhteistyöhön, jonka tarkoitus on kehittää tuulivoimahanketta aluetta kunnioittavalla tavalla.
Hankkeeseen halusivat osallistua myös maanviljelijät ja paikalliset asukkaat. VALOREM on halunnut saada alueiden toimijat mukaan hankkeeseen ja toivottanut heidät tervetulleiksi. Valitut edustajat antoivat paikallisten osallistumisen järjestämisen Coopérative Agricole Fermes de Figeac -osuuskunnan tehtäväksi, ja se tapahtui SAS SÉGALA ENR -yhtiön kautta. Paikallisten asukkaiden innokas ja vahva osallistuminen toi yhteen 180 ihmistä, joista tuli tuulipuiston osakkaita ja jotka osallistuivat sen hallintoon.

1 Puhdasta, paikallista energiaa, joka auttaa saavuttamaan kansalliset tavoitteet

Kesästä 2016 lähtien nämä 7 VESTAS-merkkistä tuulivoimalaa ovat tuottaneet vihreää sähköä lähialueen kuluttajille. Tuulivoimaloiden vuosituotannon arvioidaan olevan 31 000 MWh, joka vastaa 11 000 kotitalouden sähkönkulutusta (ilman lämmitystä ja lämmintä vettä*).

Näin ollen tämä puisto edistää täysimääräisesti energiansiirtolain tavoitetta nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 40 prosenttiin sähköstä vuoteen 2030 mennessä.

2 Onnistunut kumppanuus tuulivoiman kehittäjän ja koko alueen välillä

Hankkeeseen osallistuvien Cantalin ja Lotin kuntien edustajat ovat alusta alkaen tehneet yhteistyötä kehittääkseen tuulipuistoa tavalla, joka kunnioittaa heidän omaa aluettaan.

Hankkeeseen halusivat osallistua myös maanviljelijät ja asukkaat. VALOREM oli vakuuttunut siitä, että alueiden resursseja on hyödynnettävä ennen kaikkea alueiden toimijoiden kanssa, ja vastasi heidän pyyntöönsä myönteisesti. Valitut edustajat antoivat paikallisten osallistumisen järjestämisen Coopérative Agricole Fermes de Figeac SAS -osuuskunnan tehtäväksi, ja se tapahtui SÉGALA ENR -yhtiön kautta. Kansalaisvaikutus oli nopeaa ja vahvaa ja kokosi yhteen 180 asukasta. Näin heistä tuli tuulipuiston osakkaita, joten he voivat osallistua sen hallintoon.
Lisäksi VALOREM on halunnut tukea paikallista taloutta ja työllistää mieluiten alueen omia yrityksiä. Esimerkiksi COLAS ja CHAVINIER (Cantal) ja STAP (Lot) ovat rakentaneet teitä ja tieverkkoja.

Video

Play

Valokuvia puistosta

Tuulivoimalan lavat ja konehuone on suunnattu pysyvästi kohti tuulta, sillä kussakin tuulivoimalassa on oma tietokoneella ohjattu moottori.