CLAREDENTin vesivoimalaitos

Focus sur le projet
  • Olemassa olevan laitoksen modernisointi
  • Yhteiskäytön tehostaminen
  • Ekologisen jatkuvuuden varmistaminen
Télécharger le support

Nykyaikaistettu voimala!

Tämä 1990-luvulla käyttöön otettu voimala on juuri kokenut teknologisen harppauksen, kun siihen on asennettu upotettava  matalan pään Kaplan DIVE -turbiini, jonka nimellisteho on 300 kW. Tämän VALOREMin aloitteesta asennetun uuden laitteiston ansiosta voimalan kapasiteetti voidaan optimoida asentamalla turbiini suoraan padon sisään ilman, mikä ehkäisee meluhaittoja ja takaa vedenpoiston tulva-aikoina.

Voimalan vuosituotanto on 1 500 000 kWh, millä katetaan 1 400 asukkaan sähkönkulutus (ilman lämmitystä ja lämmintä vettä), eli yli kaksinkertaisesti Dampniatin kylän asukaslukuun verrattuna. Voimala osallistuu paikallisesti ENEDIS-sähköverkon tukemiseen ja estää vuodessa yli 500 tonnin hiilidioksidipäästöjen vapautumisen ilmakehään.

300 kW asennettua tehoa
1 300 MWh/vuodessa sähköntuotantoa
460 kotitaloutta katettu
2,6 miljoonan euron kokonaissijoitus

Päätoimijat

Voimalan omistaja VALDENOR on 100-prosenttisesti VALOREMin omistama.

1 Nykyaikaistettu voimala!

Claredentin alueella on hyödynnetty veden liike-energiaa jo keskiajalta lähtien. Aluksi paikalla toimi vesivoimalla kivimylly, joka muutettiin paperitehtaaksi 1600-luvulla, säilyketehtaaksi 1800-luvulla,  ja  lopulta vesivoimalaitokseksi 1900-luvulla. Laitos hylättiin 70-luvulla ja kunnostettiin uudelleen 90-luvulla, ja se tuotti sähköä 20 vuoden ajan kahdella turbiinilla, joiden kokonaisteho oli 93 kW.

2 Ekologinen jatkuvuus ja joen yhteiskäyttö

Corrèzen keskeisenä haasteena on ekologinen jatkuvuus, joka varmistetaan kalatiejärjestelmillä, sedimentin evakuoinnilla ja kalalajien seurannalla.

Kalatien asennus ja ruudukkosuunnitelma, jossa on alavirtauskouru ja sedimentin huuhteluventtiili, takaavat sen, että kalojen kulku ei häiriinny millään tavalla. Pato kunnioittaa siten joen ekologista jatkuvuutta. Lisäksi DIVE-turbiini on tunnustettu kalaystävälliseksi: sen kolme kiinteää terää toimivat erittäin alhaisella nopeudella (120 rpm), mikä vähentää kalojen törmäysriskiä.

Vesistön yhteiskäyttöä edistetään siten, että voimalan molemmilla puolilla on laituri alueen melontatoimintaa varten.

Video

Play