Oikeudellinen huomautus

1. Sivuston esittely.

Luottamuksesta digitaalitalouteen 21. kesäkuuta 2004 annetun Ranskan lain nro 2004-575 6 artiklan mukaisesti valorem-energie.fr-sivuston käyttäjille ilmoitetaan sivuston toteutukseen ja seurantaan osallistuvien eri osapuolten henkilöllisyys:

Omistaja: Valorem – SAS – 213 COURS VICTOR HUGO 33130 BEGLES
Luoja: Agence Gingerminds – 5 chemin Pressoir Chenaie – 44100 Nantes
Julkaisupäällikkö : Camille GIRARD – camille.girard@valorem-energie.com
Julkaisupäällikkö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Säilytyspalveluntarjoaja: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Ranska.

 

2. Sivuston ja tarjottavien palvelujen yleiset käyttöehdot.

Valorem-energie.com-sivuston käyttö edellyttää jäljempänä kuvattujen yleisten käyttöehtojen täyttä hyväksymistä. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa tai täydentää milloin tahansa, joten valorem-energie.fr-sivuston käyttäjiä pyydetään tutustumaan niihin säännöllisesti.

Tämä sivusto on yleensä käyttäjien käytettävissä milloin tahansa. Valorem voi kuitenkin päättää teknisestä huollosta johtuvasta keskeytyksestä, josta pyritään tiedottamaan käyttäjille etukäteen päivämäärät ja kellonajat.

Viestintävastaava päivittää valorem-energie.com-sivustoa säännöllisesti. Samoin oikeudellisia huomautuksia voidaan muuttaa milloin tahansa: ne kuitenkin sitovat käyttäjää, jota pyydetään tutustumaan niihin mahdollisimman usein.

 

3. Tarjottavien palvelujen kuvaus.

Valorem-energie.com-sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa yrityksen toiminnasta.

Valorem pyrkii tarjoamaan valorem-energie.com-sivustolla mahdollisimman tarkkoja tietoja. Valorem itse tai kolmannet osapuolet, jotka toimittavat sille nämä tiedot, eivät kuitenkaan ole vastuussa päivitysten unohduksista, epätarkkuuksista ja puutteista.

Kaikki valorem-energie.fr-verkkosivustolla ilmoitetut tiedot ovat vain tiedoksi, ja ne voivat muuttua. Lisäksi valorem-energie.fr-verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole tyhjentävät. Niihin saatetaan tehdä muutoksia, jotka on tehty sen jälkeen, kun ne on julkaistu.

 

4. Teknisten tietojen sopimusrajoitukset.

Sivusto käyttää JavaScript-tekniikkaa.

Sivusto ei ole vastuussa sivuston käyttöön liittyvistä aineellisista vahingoista. Lisäksi sivuston käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa uusimmilla, viruksia sisältämättömillä laitteilla ja päivitetyllä uusimman sukupolven selaimella.

 

5. Immateriaalioikeudet ja niiden loukkaukset.

Valorem on sivuston immateriaalioikeuksien omistaja ja sillä on käyttöoikeudet kaikkiin sivustolla oleviin elementteihin, erityisesti teksteihin, kuviin, grafiikkaan, logoon, kuvakkeisiin, ääniin, ohjelmistoihin.

Kaikkien sivuston elementtien tai osien kopioiminen, esittäminen, muuttaminen, julkaiseminen, mukauttaminen millä tahansa keinoilla tai prosessilla on kiellettyä, paitsi jos Valorem on etukäteen antanut kirjallisen luvan.

Sivuston tai minkä tahansa sen sisältämien elementtien luvaton käyttö katsotaan immateriaalioikeuksien loukkaukseksi ja siitä asetetaan vastuuseen Ranskan immateriaalioikeuksista annetun lain artiklojen L.335-2 ja niitä seuraavien säännösten mukaisesti.

 

6. Vastuun rajoitus.

Valorem ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän laitteille tämän vieraillessa valorem-energie.fr-sivustolle ja jotka johtuvat joko sellaisten laitteiden käytöstä, jotka eivät täytä kohdassa 4 ilmoitettuja vaatimuksia, tai vian esiintymisestä tai yhteensopimattomuudesta.

Valorem ei ole myöskään vastuussa epäsuorista vahingoista (kuten markkinoiden menetys tai mahdollisuuden menetys), jotka johtuvat valorem-energie.fr-sivuston käytöstä.

Käyttäjien käytettävissä on interaktiivisia tiloja (mahdollisuutta esittää kysymyksiä Ota yhteyttä -sivulla). Valorem pidättää oikeuden poistaa ilman ennakkoilmoitusta kaiken tähän tilaan lähetetyn sisällön, joka rikkoo Ranskassa sovellettavaa lainsäädäntöä, erityisesti tietosuojaa koskevia määräyksiä. Tarvittaessa Valorem varaa myös oikeuden asettaa käyttäjän siviili- ja/tai rikosoikeudelliseen vastuuseen, erityisesti jos kyseessä on rasistinen, loukkaava, herjaava tai pornografinen viesti, käytetystä tavasta (teksti, valokuva jne.) riippumatta.

 

7. Tärkeimmät asiaan liittyvät lait.

Ranskan laki nro 78-17, annettu 6. tammikuuta 1978, erityisesti muutettu 6. elokuuta 2004 annetulla lailla nro 2004-801, joka koskee tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia.

Ranskan laki nro 2004-575, annettu 21. kesäkuuta 2004, luottamuksesta digitaalitalouteen.

 

8. Sanasto.

Käyttäjä: internetin käyttäjä, joka käyttää yllämainittua sivustoa.